Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Brandbrief aan ECB in verband met lage rente

Op 12 september heeft de Tweede Kamer een brandbrief aan de Europese Centrale Bank (ECB) gestuurd, waarin de ECB wordt opgeroepen om (meer) oog te hebben voor de positie van gepensioneerden en deelnemers van pensioenfondsen.

In de brief wordt verwezen naar de op dinsdag 10 september jl. aangenomen motie van het CDA-kamerlid Omtzigt, waarin wordt gewezen op de plannen voor tiering van rentes, waardoor banken effectief een hogere – lees: minder negatieve – rente krijgen wanneer zij geld stallen bij de ECB, maar dat deze plannen niet voorzien in deze mogelijkheid voor pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.

 

Onder een neutraal monetair beleid mag er geen verschil zijn in compensatie van mensen die via een bankrekening voor een pensioen sparen en mensen die via een pensioenfonds sparen voor hun pensioen.'

 

Onderdeel van het monetair beleid van de ECB is het vaststellen van de beleidsrentes die aan banken worden berekend voor het lenen of stallen van geld bij de centrale bank. Deze rentes gelden alleen voor banken in het kader van hun specifieke rol in de implementatie en de doorwerking van het monetaire beleid van de ECB. Bovendien moeten banken reserves aanhouden bij de ECB.


De ECB heeft op 12 september 2019 besloten een tiering systeem in te voeren. Dit houdt in dat een deel van de reserves uitgezonderd van de huidige negatieve beleidsrente, ter ondersteuning van de transmissie van het monetair beleid. Doel van tiering is het waarborgen dat de lagere beleidsrentes zich vertalen in lagere rentes voor leningen.

 

Aangezien alleen banken reserves aanhouden bij de ECB is het tiering systeem alleen op banken van toepassing. De relatief hogere rente (momenteel 0%) die banken over deze reserves ontvangen hoeft zich niet te vertalen in hogere rentes voor spaarders, maar kan in een competitieve markt leiden tot lagere rentes op bijvoorbeeld hypotheekleningen of andere leningen.

 

In een reactie heeft de president van de ECB laten weten dat: “We zijn het hier eens dat het beste voor de groei is als landen met een lage staatsschuld de economie gaan stimuleren door meer uit te geven‘’, doelend op onder andere Nederland en Duitsland. ”Die fiscale stimulering had het beleid van de ECB overbodig gemaakt. Maar tot nu toe is bijna alle groei in de eurozone gekomen door onze monetaire politiek.‘’

 

De Pensioenfederatie heeft aangegeven er waarde aan te hechten om in overleg te treden met minister Koolmees van SZW over de gerezen bijzondere situatie waarin de financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen sterk onder druk is komen te staan. De minister heeft dit overleg op korte termijn toegezegd.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships