Brief gezamenlijke ouderenorganisaties over pensioenakkoord

De vertegenwoordigende organisaties van ouderen en gepensioneerden: de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en de Katholieke Bond van Ouderen - Protestants Christelijke Ouderen Bond (KBO-PCOB) hebben na uitvoerig overleg, gezamenlijk een brief over het pensioenakkoord aan minister Koolmees van SZW gestuurd.

In die brief wordt de minister gevraagd nadere informatie te verstrekken over hoe het proces van uitwerking in en om de aangekondigde stuurgroep er uit gaat zien en welk tijdspad en stappenplan hij daarbij in aanmerking wordt genomen.

 

Zij zijn van mening dat een goed en generatie-evenwichtig pensioenakkoord alleen tot stand kan komen met de deskundige inbreng van belangenbehartigers van de Nederlandse gepensioneerden.

 

De stuurgroep zou gevormd worden door vertegenwoordigers van de werknemers- (FNV, CNV en VCP), werkgeversorganisaties (VNO-NCW en LTO) en het kabinet (elk 3 afgevaardigden) aangevuld met vijf adviserende leden afkomstig van De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, de Autoriteit Financiële Marken, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie.

 

De gepensioneerden zijn vooralsnog niet uitgenodigd om zitting te nemen in de stuurgroep.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel