Brief knelpunten automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

De pensioenkoepels, bestaande uit de Pensioenfederatie en het Verbond vanVerzekeraars, hebben samen met de Stichting van de Arbeid gereageerd (brief  9 januari 2020) op vragen van minister Koolmees van SZW in verband met waardeoverdracht van kleine pensioenen. Tevens hebben ze een dringend beroep gedaan op de minister de knelpunten met betrekking tot de waardeoverdracht van kleine pensioenen zo spoedig mogelijk op te lossen.
Al eerder (brief 9 april 2019) hadden bovengenoemde organisaties de knelpunten onder de aandacht van de minister gebracht. Het ging daarbij om twee ...