Brief regering over communicatie over eigenwoningregeling

image_pdf

Het kabinet heeft net als de Tweede Kamer het belang van een goede communicatie over de eigenwoningregeling onderkend. De conclusie is dat de informatiepositie moet worden verbeterd.


In zijn brief van 13 december 2013 (EK 33.819, nr. C) heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst concrete maatregelen opgesomd voor wat betreft een betere informatiepositie.


Met de genoemde maatregelen richt de Belastingdienst zich in eerste instantie op verbeteringen in de informatievoorziening die nog voor het doen van aangifte IB 2013 mogelijk zijn. Bovendien helpt deze informatie de burger bij het nemen van beslissingen in de actualiteit.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel