Checklist Pensioen voor werkgevers

image_pdf

De checklist heeft een nauwe samenhang met de eerste laag van Pensioen 1-2-3 en is zo laagdrempelig mogelijk opgesteld om basale pensioenvoorlichting door werkgevers mogelijk te maken. Pensioen 1-2-3 gaat op 1 juli 2016 de huidige wettelijk verplichte startbrief vervangen.

In de checklist staan onder andere de volgende aandachtspunten:

Wat valt wel onder de pensioenregeling en wat niet

Waar kan de werknemer zien hoeveel pensioen hij krijgt

Wat de werknemer betaalt voor de pensioenregeling

Wanneer de werknemer een eventuele partner moet aanmelden

Welke keuzemogelijkheden de werknemer heeft in de pensioenregeling

Dat de werknemer eerder opgebouwd pensioen kan meenemen door waardeoverdracht.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel