Concept-tekst art. 17bis UB IB 2001; maximum premie voor nettolijfrente

image_pdf

Als bijlage bij de brief van 30 oktober 2014 van de staatssecretaris van Financiën (AFP/2014/982) is de concept-tekst van artikel 17bis UB IB 2001 opgenomen.

Artikel 17bis vormt de uitwerking van de in artikel 5.16c, lid 1, Wet IB 2001 opgenomen delegatiebepaling.

In artikel 17bis is het in combinatie met de maximumgrondslag maximaal voor de nettolijfrente in box 3 in aanmerking te nemen premiepercentage uitgewerkt.Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel