Concept UPO-modellen 2020 gepubliceerd

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben op 9 april 2019 de concepten voor de UPO-modellen 2020 en de daarbij behorende handleiding gepubliceerd.

 

De modellen voor het UPO 2020 zijn nog niet officieel vastgesteld.

 

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de bestaande UPO-modellen is dat in de UPO-modellen

2020 het bereikbaar pensioen in drie scenario’s, berekend op basis van een Uniforme Rekenmethodiek (URM) voor actieve en gewezen deelnemers is opgenomen. De drie scenario’s gelden niet voor gepensioneerden en ex-partners.

 

In de handleiding bij de UPO-modellen 2020 is gemarkeerd aangegeven welke wijzigingen ten opzichte van de UPO-modellen 2019 zijn doorgevoerd.

 

Na advies van de AFM is het aan de minister van SZW de UPO-modellen 2020 officieel vast te stellen.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel