Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Concept UPO-modellen 2021 gepubliceerd

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben op de website Pensioenmodellen.nl de concept UPO-modellen voor 2021 en de daarbij behorende handleiding gepubliceerd. De UPO-modellen moeten nog officieel door de minister van SZW, na advies van de AFM te hebben gevraagd, worden vastgesteld. Ze worden in de regel vooraf beschikbaar gesteld.

Ten opzichte van de UPO-modellen 2020 zijn twee kleine wijzigingen aangebracht. In de eerste plaats is er een nieuw icoontje ontwikkeld dat pensioenuitvoerders moeten gebruiken voor de fiscale jaarruimte van het nettopensioen, zodat deelnemers de fiscale jaarruimte bij het nettopensioen (afdeling 5.3B Wet IB 2001) niet verwarren met de factor A, die geldt voor de pensioenaangroei van het reguliere ouderdomspensioen van Hoofdstuk IIB Pensioenregelingen van de Wet LB 1964.

Als tweede aanpassing is in de handleiding bij de UPO-modellen 2021 het advies is opgenomen om de bedragen bij de navigatiemetafoor af te ronden op hele euro’s.

Overigens staat nog steeds ten onrechte de imputatie van de jaarruimte voor nettopensioen op de jaarruimte voor lijfrenten in artikel 3.127, lid 4 onderdeel a Wet IB 2001. Hiermee wordt de jaarruimte voor lijfrentepremieaftrek in box 1 beperkt door een het vrijwillig sparen voor een nettopensioen in box 3. Deze regelingen zouden zonder beperking naast elkaar moeten kunnen bestaan.

Hoe de uiteindelijke UPO-modellen eruit komen te zien moet nog afgewacht worden, omdat het ministerie van SZW, mede naar aanleiding van de evaluatie van de wet Pensioencommunicatie, heeft aangekondigd om bepaalde verplichte teksten los te laten.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships