Concept-Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020

De Minister van Financiën stelt voor 2021 een wijziging voor van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

De Minister van Financiën stelt de internetconsultatie open voor een wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Opvallend daarin is dat de financieringsruimte voor tweeverdieners verder wordt verruimd. Het financieringslastpercentage wordt berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met negentig procent van het lagere toetsinkomen in plaats van de huidige tachtig procent. Opgemerkt wordt ook nog dat, omdat de andere financiële verplichtingen van de consument meewegen, de aanbieder ook rekening moet houden met studieleningen. De wegingsfactor voor studieleningen van 15 jaar wordt 0,65% en voor studieleningen van 35 jaar 0,35%.