Convenant i-Cert

Het Nationaal Cyber Security Centrum, heeft vastgesteld dat de digitale weerbaarheid van Nederland achterblijft. Verzekeraars willen de weerbaarheid tegen cyberincidenten verhogen en schade als gevolg van deze incidenten beheersen. Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft het Computer Emergency Response Team (i-CERT) opgericht.  
i-CERTHet Computer Emergency Response Team (i-CERT) is  een centrale dienst die de leden van het Verbond doorlopend informeert en adviseert over cyberbedreigingen ...