Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Convenant i-Cert

Het Nationaal Cyber Security Centrum, heeft vastgesteld dat de digitale weerbaarheid van Nederland achterblijft. Verzekeraars willen de weerbaarheid tegen cyberincidenten verhogen en schade als gevolg van deze incidenten beheersen. Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft het Computer Emergency Response Team (i-CERT) opgericht.

 

i-CERT
Het Computer Emergency Response Team (i-CERT) is  een centrale dienst die de leden van het Verbond doorlopend informeert en adviseert over cyberbedreigingen en incidenten. De verzekeraar kan zich aansluiten bij i-CERT als hij intekent op het convenant en voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Als een verzekeraar voldoet aan de vereisten als deelnemer, dan wordt hij geacht bij toerbeurt de i-CERT dienst uit te voeren. De bedoeling is dat verzekeraars en hun gevolmachtigden weerbaarder worden en beter geïnformeerd zijn. 

Het uitgangspunt van het Verbond is dat marktpartijen die met elkaar in concurrentie zijn op dit gebied toch elkaar kunnen helpen. Dit is in het belang van de verzekeraars en hun klanten. 

Piket dienst
Binnen het i-CERT draaien de leden die daarvoor zijn uitgerust (deelnemers) om de 14 dagen piketdienst. Zij zijn dan het centrale aanspreekpunt voor de aangesloten verzekeraars.

NCSC
Ook wordt samengewerkt met Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Samenwerking en uitwisseling van  informatie levert een betere bescherming tegen de activiteiten van Cybercriminelen. 

NCSC Rapportage
Uit het recent gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland 2017, (zie externe link), blijkt dat Nederland achterblijft in digitale weerbaarheid. Ook al zijn er al veel en grote stappen gezet. Een van de belangrijke dreigingen is het internet of things. Eenvoudige apparaten die geen software updates ontvangen maar wel met internet verbonden zijn. Bijvoorbeeld de elektrische tandenborstel die met de smartphone verbonden is.

Het rapport pleit voor publiek-private samenwerking. De huidige actie van het Verbond is hiervan een voorbeeld.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships