Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen verlengd

Zorg- en reisverzekeraars hebben hun afspraken voor het omgaan met dubbele dekking herzien en verlengd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuwe versie van het Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen.   
Het convenant dient twee doelen. In de eerste plaats het verschaffen van duidelijkheid aan verzekerden over hoe kosten worden afgehandeld als er dekking is op een zorgverzekering en een ...