Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Coördinatie SV stelsels

Uitleg over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels en overgangsbepalingen.

Deze zaak betreft een verzoek van de Cour du travail de Liège (arbeidshof Luik, België) om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 87, lid 8, EU Vo. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Het verzoek heeft betrekking op persoon X die bij de inwerkingtreding van EU Vo. 883/2004 in een lidstaat (Luxemburg) werkzaamheden in loondienst verrichtte en in een andere lidstaat (België) werkzaamheden anders dan in loondienst. Het HvJ oordeelt dat artikel 87, lid 8, EU Vo. 883/2004 niet van toepassing is op een situatie als die van X, die op de toepassingsdatum van EU Vo. 883/2004 gelijktijdig aan de wetgeving van twee lidstaten onderworpen was op grond van artikel 14 quater, onder b, EU Vo. 1408/71.

Hieruit volgt dat vanaf 1 mei 2010 een persoon die zich bevindt in een situatie als die van het hoofdgeding, niet verplicht is de in artikel 87, lid 8, EU Vo. 883/2004 bedoelde aanvraag in te dienen opdat hij uitsluitend onderworpen is aan de op grond van EU Vo. 883/2004 aangewezen wetgeving (in casu de op grond van artikel 13, lid 3, van deze verordening toepasselijke Luxemburgse wetgeving). Conform Conclusie A-G Pitruzzella.


Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships