Criminaliteit en opeising hypothecair krediet

Bepalingen in bankvoorwaarden maken het mogelijk dat een bank haar dienstverlening per direct stopt, wanneer voortzetting van die dienstverlening tot reputatieschade van de bank zou kunnen leiden. Het is echter de vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is dat de bank de dienstverlening stopt met een beroep op vermeende reputatieschade.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2018 en recent in maart 2019 uitspraak gedaan in twee zaken waarbij een hypothecair krediet per direct door de bank is opgeëist.

Een financiële instelling moet beleid voeren, waarmee het vertrouwen van consumenten in financiële instellingen en markten wordt geborgd. Dat betekent dat financiële ...