Dataregister voor verbetering verzekerbaarheid arbeidsongeschiktheidsrisico

Het Verbond van Verzekeraars maakt bekend dat er een landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt gevormd om de verzekerbaarheid te verbeteren.

Er wordt een landelijk dataregister arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gevormd in een samenwerking tussen verzekeraars en wetenschappers. Dit is bedoeld om de verzekerbaarheid van het arbeidsongeschiktheidsrisico te verbeteren.

Er moet zo meer inzicht komen in de factoren die van invloed zijn op succesvolle preventie en re-integratie. Het register is een initiatief van het Verbond, de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het register moet de wetenschappelijke basis voor objectief onderbouwde adviezen met betrekking tot het risico op arbeidsongeschiktheid bij uiteenlopende aandoeningen versterken. De gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen en ondergebracht bij het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Ook wordt er een onafhankelijk toezichtsorgaan gevormd.