De financiering van de WW, ZW en WGA vanaf 2020

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een onderdeel van deze wet is de premiedifferentiatie in de WW naar aard van het contract. Voor vaste contracten geldt de lage WW-premie van 2,94%. Voor flexibele contracten geldt de hoge WW-premie van 7,94%: een verschil van maar liefst 5%! Maar wanneer geldt nu precies welke premie? En kan dat tussentijds nog herzien worden? En welke veranderingen zijn er voor de premie WGA en ZW?
De WW-premie Tot en met 2019 is de WW-premie deels een zogenoemde sectorale premie. Bedrijven worden door de Belastingdienst, afhankelijk van de werkzaamheden, ingedeeld in ...