De invloed van de keuzeomgeving

Een klant wordt onbewust beïnvloed door de manier waarop keuzes worden aangeboden bij het afsluiten van een lening. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) laat in het rapport “Consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet” zien welke factoren een rol spelen. Dit rapport is gebaseerd op gedragswetenschappelijke inzichten. Deze inzichten moeten ertoe bijdragen dat financiële dienstverleners, op het gebied van krediet, het belang van de klant centraal stellen en zo verantwoord lenen bevorderen.
  InformatieverstrekkingCorrecte, duidelijke en niet-misleidende informatie alleen is niet voldoende om klanten te behoeden voor niet-passende of niet optimale ...