De Nederlandsche Bank publiceert Guidance eigenrisicobeoordeling

Op grond van IORP II is een nieuw instrument: de eigenrisicobeoordeling geïntroduceerd, dat een integrale analyse en beoordeling geeft van de risico’s waaraan een pensioenfonds of PPI is of kan worden blootgesteld.

De eigenrisicobeoordeling geeft inzicht in de effectiviteit van het risicobeheer, inclusief de (feitelijke) beheersmaatregelen, en de doelmatigheid daarvan.

 

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft over de eigenrisicobeoordeling een factsheet gepubliceerd, waarin de minimale wettelijke eisen, inclusief suggesties voor het gebruik van al beschikbare analyses en documenten, zijn opgenomen. Daarnaast heeft DNB een Q&A gepubliceerd, waarin verder wordt ingegaan op de frequentie waarmee de eigenrisicobeoordeling wordt uitgevoerd en de omstandigheden waarin een tussentijdse actualisatie van eigenrisicobeoordeling is vereist.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel