De reserveringsruimte nader beschouwd

Met ingang van 2019 hanteert de belastingdienst een andere methodiek om te bepalen of een belastingplichtige in aanmerking komt voor de hoge premieaftrek in de reserveringsruimte. 
De lijfrentepremieaftrek in de reserveringsruimte is geregeld in artikel 3.127, tweede lid Wet IB 2001. Dit artikel luidt:    Indien de ...