Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

“Delay in startup (DSU)” nieuw in de CAR-verzekering

Steeds vaker wordt een extra rubriek meeverzekerd op de CAR-verzekering  om de gevolgen van vertraging tijdens de bouw op te vangen. Omdat er veel onduidelijk is over dit onderwerp heeft het Platform Technische Verzekeringen van het Verbond van Verzekeraars een paper opgesteld.

DSU
Delay in Start Up (DSU)-verzekering is een verzamelnaam voor een aantal dekkingen die de gevolgen van vertraging tijdens de bouw opvangen. Of het nu gaat over een vertraging in de feitelijke aanvang van de bouw of een vertraging die zich tijdens de looptijd van een project voordoet. Bepalend is dat de oplevering van het project niet op tijd plaatsvindt en dit financiële gevolgen heeft. 

Extra rubriek op de CAR-verzekering
Niet elke vertraging is gedekt, het gaat om een vertraging die het gevolg is van een, onder de rubriek Het Werk, verzekerde materiële beschadiging van het werk. 

Verzekerde
De DSU-verzekering is geen op zichzelf staande verzekering maar wordt als een extra rubriek meeverzekerd op een CAR-verzekering. De CAR-verzekering geeft dekking aan (bijna) alle bij de bouw betrokken partijen. De DSU-dekking geldt alleen voor de opdrachtgever of een andere partij die belang heeft bij de dekking. 

Verzekerde belang
Net als bij de gewone bedrijfsschadeverzekering, is het verzekerde belang in beginsel gebaseerd op de vaste kosten en winst. In het geval dat een publiek private samenwerking in het leven is geroepen om bijvoorbeeld een weg aan te leggen en te beheren, kan het gaan om de inkomsten die in het betreffende contract zijn afgesproken. Het vaststellen van het verzekerde bedrag is altijd maatwerk. Vele factoren spelen een rol. 

Verzekeringstermijn
De verzekeringstermijn komt overeen met de verzekeringstermijn van de CAR-verzekering. Om problemen bij een schade te voorkomen is het belangrijk dat de opleveringsdatum vaststaat. 

Uitkeringstermijn
Bij aanvang van de verzekering wordt gekozen voor een uitkeringstermijn. De verzekering keert uit zolang er financiële gevolgen van vertraging zijn door een direct gevolg van de onder de CAR-verzekering gedekte materiële schadegevallen. 

Eigen risico
Er kan een eigen risico worden afgesproken in tijd of geld of een combinatie daarvan. Ook kan worden afgesproken dat de uitkeringstermijn aanvangt na afloop van de afgesproken wachtperiode. 

Voorbeeld 1
Verzekerd is een uitkeringstermijn van 10 maanden|.
Gevolgen van de gedekte schade merkbaar gedurende 13 maanden
Situatie 1: eigen risico 1 maand
Situatie 2: wachttijd 1 maand 

Uitkering situatie 1: 9 maanden (10 maanden onder aftrek van 1 maand eigen risico)

Uitkering situatie 2: 10 maanden (10 maanden na verloop van de wachttijd van 1 maand)

 Schadevaststelling
De schade kan worden geregeld op basis van de werkelijk geleden schade, het komt ook voor dat een vast bedrag per dag vertraging wordt uitgekeerd.

Het Paper
Hierboven staan de belangrijkste kenmerken van de rubriek DSU op een CAR-verzekering. Het onderwerp is veel uitgebreider. Voor meer informatie raadpleeg de externe link. Ter verduidelijking geven we nog een paar voorbeelden. Meer voorbeelden staan in de paper. 

Voorbeeld 2
Met speciaal transport wordt een grote stoomketel aangevoerd. Door een fout van de vervoerder raakt de ketel zwaar beschadigd. De bouw ligt drie maanden stil omdat de ketel geïnstalleerd moet zijn voor er verder gebouwd kan worden. Het transport is meeverzekerd op de CAR-verzekering, de DSU-schade is gedekt.

Voorbeeld 3
Een bouwput loopt door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis onder water en dreigt in te storten, waardoor schade aan het werk en machines zal ontstaan. Als de bouwput bezwijkt zal er een grote vertraging optreden. Besloten wordt de bouwput volledig onder water te zetten om instorting te voorkomen. De kosten van de schade als gevolg van deze beslissing worden vergoed als extra kosten onder de DSU-dekking.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships