Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Diverse moties over pensioenen ingediend

Het is te merken dat de Tweede Kamer terug is van zomerreces dat tot met 31 augustus duurde.

Op 3 september jl. lager er al 6 moties over aanvullende pensioenen, waarvan het merendeel betrekking heeft op het pensioenakkoord.

Een kort overzicht:

Motie 32043-540: Verzoek tot schorsing van de uitwerking van het pensioenakkoord totdat de garantie bestaat dat het nieuwe pensioenstelsel eenvoudiger en transparanter is.

Motie 32043-541: Verzoek tot staking van de uitwerking van het pensioenakkoord totdat de garantie bestaat dat de overheadkosten (organisatie, externe inhuur en beleggingskosten) aantoonbaar lager zijn.

Motie 32043-542: Verzoek tot schorsing van de uitwerking van het pensioenakkoord totdat de garantie bestaat dat deelnemers, ongeacht hun leeftijd, krijgen waar ze recht op hebben. Deze motie is ingediende mede als gevolg van gegeven dat pensioenaanspraken van gepensioneerden niet herberekend kunnen worden.

Motie 32043-543: Verzoek om aanvullende maatregelen als blijkt dat de diversiteitsdoelstellingen, op grond waarvan meer vrouwen en meer jongeren (40-minners) zitting hebben in pensioenfondsbesturen, onvoldoende worden gerealiseerd.

Motie 32043-544: Verzoek tot aanpassing van de rekenregels voor pensioenfondsen, zodat indexatie van pensioenen op korte termijn mogelijk wordt.

Motie 32043-545: Verzoek om niet alleen de pensioenkortingen voor 2021 te schrappen, maar ook eventuele toekomstige onnodige pensioenkortingen die het gevolg zijn van de door de Europese Centrale Bank (ECB) kunstmatig vastgestelde zeer lage rente.

Motie 32043-546: Verzoek om behoud van het huidige pensioenstelsel en een wijziging van de huidige rekenrente is een reële rekenrente die meer in overeenstemming is met de rendementen van pensioenfondsen, zodat kortingen worden voorkomen en indexaties weer mogelijk worden.

De stemming over bovenstaande moties is op 8 september 2020.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships