Diverse moties pensioenonderwerpen aangenomen en verworpen

Op 6 maart 2019 vond het Algemeen Overleg over diverse pensioenonderwerpen in de Tweede Kamer plaats. Tijdens dit overleg werden verschillende moties ingediend.

Het betrof moties met de volgende onderwerpen:
motie over de dreigende pensioenkortingen per direct van tafel;
motie over een reële rekenrente voor pensioenfondsen;
motie over het uitwerken van varianten voor een pensioenakkoord;
motie over snel verder onderhandelen met de sociale partners;
motie niet korten op opgebouwde pensioenrechten bij een dekkingsgraad hoger dan 100%;
motie over rechtszekerheid voor deelnemers over hun pensioenaanspraken;
motie over een structurele dekking bij structurele afspraken voor een pensioenakkoord.

 

Een aantal moties werd door minister Koolmees van SZW afgeraden en sommige moties overleefden de stemming niet. Dit waren de moties over:
– dreigende pensioenkortingen per direct van tafel;
– een reële rekenrente voor pensioenfondsen;
– niet korten op opgebouwde pensioenrechten bij een dekkingsgraad hoger dan 100%;
– snel verder onderhandelen met de sociale partners.

 

De moties overige moties over het uitwerken van varianten voor een pensioenakkoord, de rechtszekerheid voor deelnemers met betrekking tot hun pensioenaanspraken en een structurele dekking bij structurele afspraken voor een pensioenakkoord, werden wel aangenomen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel