DNB: EU-stresstest bevestigt kwetsbaarheid pensioenfondsen

De Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten, omdat pensioenfondsen vanwege de huidige lage rente nauwelijks beschikken over buffers om die schokken op te vangen. In Europees perspectief hebben Nederlands pensioenfondsen daarnaast een hoog risicoprofiel.

Dat beeld komt volgens DNB naar voren in de resultaten van de stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, vorig jaar heeft uitgevoerd onder pensioenfondsen in Europa.

De stresstest is gebaseerd op de cijfers over 2014. De Nederlandse pensioenfondsen die aan de test hebben meegedaan, beheren bij elkaar meer dan 50% van de Nederlandse pensioenfondsbeleggingen. EIOPA heeft niet bekend gemaakt om welke pensioenfondsen het gaat. DNB bespreekt de resultaten van de stresstest met de fondsen die hebben deelgenomen.

Boudewijn Broers
Over Boudewijn

mr. Boudewijn Broers CPL is (fiscaal)jurist en werkzaam voor APG te Amsterdam. In die rol adviseert hij pensioenfondsbesturen over het te voeren beleid en (fiscaal)juridische vraagstukken. Hij is vaste redacteur van het vakblad “PensioenAlert” en het boek “Pensioen en de [...]

Bekijk profiel