Door echtscheidingsconvenant maar 50% aftrek hypotheekrente

Hof Amsterdam heeft op 24 september 2019 uitspraak gedaan over de gevolgen voor de hypotheekrente-aftrek van gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant over de eigen woning en de hypotheek.

Belanghebbende is gescheiden. Hij en zijn ex-echtgenote zijn voor de onverdeelde helft eigenaar van een woning. In het echtscheidingsconvenant is bepaald dat voorlopig geen verdeling van de woning zal plaatsvinden en dat de hypothecaire leningen niet zullen worden toegescheiden. De ex-echtgenote is derhalve niet ontslagen uit haar hoofdelijke verplichtingen.

 

Belanghebbende heeft de volledige hypotheekrente betaald en deze in aftrek gebracht. De inspecteur accepteert echter maar de helft van de hypotheekrente-aftrek.

 

In hoger beroep stelt belanghebbende dat de door hem in aanmerking genomen hypotheekrente-aftrek economisch niet afwijkt van de aftrek, die hij zou hebben genoten, indien hij gebruik had gemaakt van de ‘cirkelconstructie’. De helft van de door hem betaalde hypotheekrente zou dan in het echtscheidingsconvenant zijn aangemerkt als aftrekbare partneralimentatie.

Hof Amsterdam oordeelt dat, nu belanghebbende voor de onverdeelde helft eigenaar was, de woning voor de helft als eigen woning van belanghebbende is aan te merken. Gelet hierop en gelet op het echtscheidingsconvenant hebben belanghebbende en zijn ex-partner ieder voor de helft een eigenwoningschuld. Als gevolg daarvan kan belanghebbende dan ook slechts de helft van de door hem betaalde hypotheekrente in aftrek brengen. Gezien de feiten kan er geen ‘cirkelconstructie’ zijn. Het gelijk is derhalve aan de inspecteur.