Draagkracht man: bv kan geen dividend uitkeren

Partijen zijn gescheiden. De man is DGA. Zijn salaris van de bv bedraagt € 90.000. In geschil is onder andere zijn draagkracht.

 

Volgens de vrouw kan de bv jaarlijks een dividend van € 52.000 uitkeren. Uitgaande van dit dividend en een salaris van € 90.000 bedraagt volgens de vrouw het netto besteedbaar inkomen van de man € 7.660 per maand.

 

Hof Den Haag stelt, dat bij de draagkrachtberekening van een alimentatieplichtige DGA ook de winst in de bv een rol kan spelen. Gezien echter de kwetsbaarheid van de bv, die maar één opdrachtgever en één werknemer heeft, en in 2018 een grote daling heeft gehad in haar omzet, alsmede rekening houdend met bedrijfskosten, acht het hof het salaris van € 90.000 bruto per jaar hier een redelijke beloning.

Verder is het hof van oordeel dat de bv niet in staat is om enige dividenduitkering te doen. De winstreserves moet de bv eerst aanwenden voor een dividend ter aflossing van de rekeningcourantschuld van de man aan de bv. Dat kan echter niet omdat de bv de liquiditeiten nodig heeft om belastingschulden te betalen.

De draagkracht van de man dient derhalve te worden bepaald uitgaande van een bruto jaarinkomen van € 90.000.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel