Dubbele woonplaats: met welk land het nauwst verbonden?

In artikel 4 lid 1 AWR is bepaald dat naar de omstandigheden wordt beoordeeld waar iemand woont. Er is sprake van een woonplaats in Nederland als alle feitelijke omstandigheden erop wijzen dat er een duurzame band van persoonlijke aard bestaat met Nederland. Die band hoeft niet sterker te zijn dan met enig ander land. Maar wat als dit tot een dubbele woonplaats leidt? Op 15 augustus 2019 heeft Hof Den Bosch uitspraak gedaan over de wijze waarop kan worden bepaald met welk land de band het nauwst is.
De casus Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij staat tot 2016 in Nederland in de Basisregistratie Personen ingeschreven. Belanghebbende is sinds 1995 eigenaar en