Duidelijkheid (on)bepaald verzekerd deel bij pensioen in eigen beheer

Ondanks het feit dat in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer uitvoerig aandacht is besteed aan pensioen in eigen beheer in combinatie met een elders verzekerd (on)bepaald deel, blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is. In een brief aan de Eerste Kamer van 13 april 2017 probeert staatssecretaris Wiebes deze onduidelijkheid weg te nemen.

 


Op 7 maart 2017 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Op 27 maart 2017 werd de wet gepubliceerd in