Dulding dakterras en uitbouw vanwege verjaring?

Gerechtshof Amsterdam oordeelt of een erfdienstbaarheid van en dakterras en uitbouw boven een woning van een andere eigenaar door verjaring is ontstaan.

Bij de begeleiding van aankoop van onroerend goed is behoorlijk wat scherpte vereist als het gaat om gecompliceerde eigendoms- en erfdienstbaarheidstructuren. Dat is ook van belang bij het antwoord op de vraag waar zekerheden op rusten bijvoorbeeld of wie wat erft en wat het waard is. Ook voor de dekking van schadeverzekeringen is dit natuurlijk van groot belang. 

 

Zeker in drukke steden is daar best creatief mee omgegaan en is dat niet altijd even duidelijk. In een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam ging het recent bijvoorbeeld over een dakterras met uitbouw en leidingwerk boven een woning van een andere eigenaar. De vraag was daarbij of er een erfdienstbaarheid was ontstaan of niet. Dat heeft dan namelijk tot gevolg dat de eigenaar van de benedenwoning het dakterras moet dulden. Het gerechtshof vond dat dit het geval was nu dat gebruik er al was sinds medio 1955 en blijkt ook uit oude foto’s en getuigenverklaringen. Het blijkt ook uit het verloop van de eigendomsverhoudingen en het aard en nagelvast verbonden. Ook een serre is oor horizontale natrekking onderdeel hiervan. De uitspraak laat een hele puzzel om alle onderdelen van het pand toe te wijzen.