Duurzame inzetbaarheid en zware beroepen

image_pdf

In het kader van de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar heeft het kabinet een voorontwerp van de Wet voor duurzame inzetbaarheid opgesteld. Dit voorontwerp regelt onder meer dat werkgevers én werknemers de wettelijke plicht krijgen om te zorgen voor duurzame inzetbaarheid van werknemers tot hun 67ste. De gezondheid van werknemers staat hierbij centraal. Door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en tijdige om- en bijscholing kunnen vooral mensen met een zwaar beroep tijdig minder belastend werk gaan doen. Werknemers die dertig jaar een zwaar beroep uitoefenen, moeten van hun werkgevers een aanbod krijgen voor minder belastend werk, of begeleiding naar werk bij een ander bedrijf. Gebeurt dat niet, dan moet hij mogelijk maken dat de werknemer toch op zijn 65e kan stoppen en moet hem hiervoor financieel compenseren met 140% van het jaarsalaris.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel