Echtscheiding met verdeling naar Italiaans recht

Rechtbank Den Haag oordeelt dat op het huwelijk Italiaans recht van toepassing is met een scheiding van goederen.

Man en vrouw wonen in Nederland en gaan scheiden. Bij de afwikkeling van het vermogen komt de vraag op volgens welk recht dat moet gebeuren. De rechtbank neemt in acht dat in de huwelijksakte een rechtskeuze voor Italiaans recht staat. Er is gekozen voor het regime van Separazione dei Beni wat een scheiding van goederen inhoud.

Iedere echtgenoot houdt het exclusieve eigendom en het recht om het vermogen wat voorafgaand aan en tijdens het huwelijk wordt verkregen, te gebruiken en beheren. Nu partijen na het huwelijk hun eerste woonplaats hadden op Italiaans grondgebied is op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 ook Italiaans recht van toepassing. Dat Italiaans recht is dan van toepassing op alle goederen en er kan niet voor bepaalde goederen een verdeling volgens Nederlands recht gelden.