Een beginnende bv en de gebruikelijkloonregeling

Een aanmerkelijkbelanghouder moet op grond van artikel 12a Wet Loonbelasting voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. De regeling beoogt constructies van aanmerkelijkbelanghouders met betrekking tot hun loon tegen te gaan. Hof Amsterdam heeft op 19 september 2019 (publicatie 2 januari 2020) geoordeeld over de toepassing van de gebruikelijkloonregeling in de situatie van een 5%-aandeelhouder in een beginnende bv.
De gebruikelijkloonregeling Het gebruikelijk loon is een fictief loon dat een aanmerkelijkbelanghouder ontvangt voor zijn arbeid. In artikel 12a lid 1 Wet Loonbelasting