Een lagere vergoeding dan 75% van de zorgkosten is niet altijd een hinderpaal

Een verzekerde heeft in 2017 en 2018 zorgkosten gemaakt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgverzekeraar vergoedt slechts 48% van deze zorgkosten. Dat is veel minder dan de breed gedragen praktijknorm van 75%-80%. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen heeft uitspraak gedaan over de vraag of er sprake is van een hinderpaal als het gaat om vrije artsenkeuze.
De casus De verzekerde stelt dat haar zorgverzekeraar een te lage vergoeding verstrekt voor zorg die zij heeft gehad van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Zij heeft ...