Een zo laag mogelijke Aow-franchise in de pensioenregeling.

image_pdf

Omdat er een staatspensioen is hoef (en mag) je geen pensioen opbouwen over een gedeelte van het salaris.  Om deze reden wordt een aftrek (de franchise) toegepast over het pensioengevende salaris.

Hoe lager de franchise des te hoger de jaarlijkse pensioenopbouw. Dit is (relatief) het meest gunstig voor de medewerkers met de laagste salarissen en voor de bepaling van de hoogte van de nabestaandenpensioenen. Dit zijn de groepen medewerkers waarvan veel Ondernemingsraden vinden dat zij het hardst een wat beter pensioen nodig hebben.

Verzekeraars en adviseurs presenteren vaak alleen de minimale Witteveen franchise.

Hieronder vindt u het overzicht van de echte minimale franchise voor 2016.

Middelloon opbouw minder dan 1,701% € 10.343,00
Middelloon opbouw 1,701% – 1,788% € 11.675,00
Middelloon Witteveen € 12.953,00
Eindloon opbouw minder dan 1,483% € 11.704,00
Eindloon opbouw 1,483% – 1,570% € 13.211,00
Eindloon Witteveen € 14.657,00

Wij lezen nog wel eens in een instemmingsverzoek dat de werkgever uitgaat van de minimale franchise en wij constateren dan vaak dat hiermee de Witteveen franchise wordt bedoeld. Hierdoor wordt de pensioenregeling niet verzekerd zoals is overeengekomen met de OR.

Gerard van der Toolen
Over Gerard

Gerard van der Toolen verzorgt, namens Stichting Pensioenopleidingen en Advisering voor Ondernemingsraden, opleidingen en ondersteuning van ondernemingsraden bij veranderingen van het verzekerde inkomen. Gerard heeft in meer dan 30 consultancyjaren meer dan 1.000 pensioenregelingen helpen [...]

Bekijk profiel