Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Eerste Kamer stemt in met elektronische verwerking medische gegevens

Het wetsvoorstel van minister Schippers over veilige uitwisseling van medische gegevens is aangenomen. Deze wet is de opvolger van het wetsvoorstel voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier dat in 2011 werd verworpen. De wet wordt de komende drie jaar in fases ingevoerd.


 


De nieuwe wet
Het wetsvoorstel ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ dat op 4 oktober 2016 is aangenomen stelt kaders voor het uitwisselen van medische gegevens.

 In 2011 was er al een wetsvoorstel voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens, het zogenaamde elektronisch patiëntendossier. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel destijds verworpen vanwege twijfels aan de privacybescherming en de informatiebeveiliging. 

De nieuwe wet stelt eisen aan de beveiliging van medische gegevens en aan de privacy van patiënten. Digitale uitwisseling van medische dossiers vindt al plaats, bijvoorbeeld tussen de huisarts en de apotheek. Deze wet regelt nu dat iedereen zelf mag bepalen met welke zorgverleners zijn dossier elektronisch mag worden uitgewisseld en ook welke informatie wel en niet mag worden gedeeld. Daarnaast geeft de wet de patiënt het recht om zijn dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. Ook moet de patiënt in de toekomst kunnen gaan zien wie het dossier heeft bekeken. 

Drie jaar
Na inwerkingtreding hebben zorgaanbieders nog drie jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen voldoen aan de nieuwe wet. Bepaalde onderdelen, zoals het digitaal inzagerecht, gaan pas na drie jaar in. Dan moet duidelijk zijn of de informatie-uitwisseling technisch uitvoerbaar en betrouwbaar is. Een patiënt is niet verplicht toestemming te geven om zijn medische gegevens elektronisch beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners. 

De wet verbiedt zorgverzekeraars en bedrijfsartsen om in elektronische uitwisselingssystemen te kijken. Alleen zorgaanbieders met wie je een behandelrelatie hebt, of aan wie je toestemming hebt gegeven, kunnen gegevens inzien. De wet voorziet ook in een hoge boete voor zorgverzekeraars die toch misbruik maken. Zorgverzekeraars mogen sommige medische gegevens wel gebruiken in het kader van het onderzoeken van mogelijke fraude door zorgverleners. 

Over een motie om toegang tot medische dossiers ook decentraal via bij de arts vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk te houden, is nog niet gestemd.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships