Eerste Kamer: Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 13 november 2018 het wetsvoorstel ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)’ aangenomen.

 

Op 1 januari 2019 vindt door deze nieuwe wet een aanpassing van de Wet Arbeid en Zorg plaats. De wijziging ziet op een verlenging van de duur van het volledig betaald geboorteverlof van 2 tot 5 dagen. Een andere wijziging betreft het adoptie- en pleegzorgverlof dat van 4 naar 6 weken wordt uitgebreid. Tenslotte is het (vanaf 1 januari 2020) mogelijk om, onder voorwaarden, 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

 

Met deze uitbreiding van het geboorteverlof is een grote stap gezet ter verbetering en optimalisering van de relatie tussen ouders/partners en kind en zijn opvoeding en van een eigentijds evenwicht tussen arbeid- en zorgtaken voor de ouders. Omdat nu ook partners een ruime periode van verlof kunnen opnemen en meer betrokken zijn bij de dagelijkse zorgtaken voor het gezin, beperkt dit de negatieve effecten op de loopbaanontwikkeling van vrouwen vanwege hun langdurige afwezigheid op het werk. Door zelf de hand te hebben in de planning van verlofperiodes ontstaat er ook een betere balans tussen de (verdeling van) zorgtaken binnen het gezin en het werk.