‘Eerste kosten mochten niet in rekening worden gebracht’

image_pdf

De uitspraak is nog niet definitief omdat de consument ook heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn geweest van het hefboom- en inteereffect. De klant claimt ook daar financieel nadeel van te hebben ondervonden. Of dit nadeel daadwerkelijk is geleden, legt de Commissie nog voor aan een onafhankelijke deskundige. De Commissie geeft echter aan dat ten aanzien van de verborgen kosten de klant in het gelijk is gesteld.

Inmiddels heeft de financieel expert die de betreffende consument bijstond, een team geformeerd dat onder de naam ‘Wakkerpolis’ opkomt voor klanten van Nationale Nederlanden met een beleggingsverzekering. Volgens hem is de uitspraak toepasbaar op de meeste, zo niet alle beleggingsverzekeringen van de verzekeraar. Nationale Nederlanden heeft bijna 700.000 van deze beleggingsverzekeringen afgesloten.

Op 5 juni 2013 heeft Nationale Nederlanden voor het eerst om de tafel gezeten met Wakkerpolis. De verzekeraar heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitspraak en deed dan ook geen toezeggingen in het gesprek.