Einde dienstverband bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd

De AOW-leeftijd is vaak niet gelijk aan de pensioenleeftijd in het pensioenreglement van een werknemer. In arbeidsovereenkomsten is regelmatig opgenomen dat het dienstverband in ieder geval eindigt van rechtswege, zonder dat er opzegging of dat er mededeling nodig is, als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Maar wordt dan met de pensioengerechtigde leeftijd de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd vermeld in het pensioenreglement bedoeld? Hof Amsterdam heeft hierover een uitspraak gedaan op 10 september 2019.   
Casus Een werkneemster heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst van deze werkneemster staat dat haar dienstverband eindigt in ieder ...