Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Eindelijk pensioenakkoord

Na jarenlange onderhandelingen is er een principeakkoord over het pensioenstelsel. Een van de belangrijke punten is dat de AOW leeftijd langzamer omhoog gaat.

Het kabinet heeft samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord bereikt over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken. Met dit principeakkoord wordt de Nederlandse oudedagsvoorziening gemoderniseerd en komt er duidelijkheid over de AOW leeftijd.

 

Wat gaat veranderen?

  • Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen. De doorsneesystematiek, waarbij iedereen dezelfde premie betaalt voor dezelfde pensioenopbouw, wordt afgeschaft. Omdat dit gevolgen heeft voor de huidige deelnemers van pensioenfondsen en –verzekeraars, gaan het kabinet en sociale partners maatregelen uitwerken om hen op een evenwichtige manier te compenseren
  • Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie: sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden. Er is afgesproken dat pensioenfondsen de pensioenen kunnen verhogen bij een dekkingsgraad van hoger dan 100% en verlagen als zij onder die dekkingsgraad zitten. Nu moeten pensioenen worden gekort als een pensioenfonds een dekkingsgraad van minder dan 90% heeft en is indexering pas aan de orde bij 110%. De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen
  • Het kabinet investeert 800 miljoen euro tussen 2021 en 2025, en structureel 10 miljoen euro per jaar, in duurzame inzetbaarheid en scholing om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen
  • De AOW leeftijd gaat minder snel stijgen. De AOW leeftijd wordt twee jaar vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 zal de AOW leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat mensen langer leven maar 8 maanden. De AOW leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting maar in mindere mate
  • Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. De bestaande mogelijkheid om te sparen voor verlof wordt verruimd. Ook komt er tijdelijk meer ruimte om eerder te stoppen met werken. Werknemers en werkgevers kunnen onderling afspreken dat een werknemer tot drie jaar eerder met pensioen gaat. De werkgever kan dan het inkomen van de werknemer helpen overbruggen tot de AOW leeftijd is bereikt, terwijl de werknemer deels zijn pensioenkapitaal kan aanspreken
  • Er komt een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandige ondernemers. Daarmee zijn straks alle werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het kabinet heeft sociale partners gevraagd om in overleg met zelfstandigen organisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering
  • Mensen krijgen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom krijgt iedereen de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen op de pensioeningangsdatum op te nemen. Mensen kunnen straks maximaal 10% van het door hen opgebouwde pensioen opnemen om bijvoorbeeld hun hypotheek af te betalen

Het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders gaan de afspraken gezamenlijk uitwerken. Er wordt zo snel mogelijk gestart met het wetgevende proces voor de afspraken over de AOW leeftijd voor de komende jaren zodat die wijzigingen op 1 januari 2020 ingaan. Het nieuwe pensioenstelsel moet twee jaar later ingaan. Vakcentrale FNV wil het principeakkoord overigens eerst nog voorleggen aan de leden, alvorens de koepel definitief akkoord kan gaan.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships