Erven op basis van een concept-testament?

Bij een erfenis zijn er soms teleurstellingen doordat verwachtingen niet uitkomen. Dat speelt vooral als bekend is dat de overledene bezig is geweest met een testament ten voordele van iemand, maar dat hij is overleden voor dat het testament bij de notaris is getekend. De vraag is dan of een concept-testament een basis kan zijn om bij de rechter met succes een aanspraak op de erfenis te krijgen. Hof Den Haag heeft hier op 6 augustus 2019 een uitspraak over gedaan.
De casus Op 15 april 2015 is erflater overleden. Hij was van 21 juli 1978 tot 21 november 1980 gehuwd met de moeder van een kind, dat hij in 1978 als dochter heeft ...