Europese schadeformulier aangepast?

Het Verbond van Verzekeraars publiceert dat ze binnen Insurance Europe wijzigingen in het Europees Schadeformulier wil bespreken.

Berichten in de Telegraaf gaven aan dat tegenpartijen na een schadevoorval de andere partij lastig vallen op het woonadres. Volgens het Verbond is het zeker heel belangrijk dat voor een juiste schadeafhandeling gezamenlijk een formulier wordt ingevuld. Uitwisseling van gegevens van betrokkenen is daarbij eigenlijk wel noodzakelijk. Het Verbond wil echter onderzoeken of er niet minder gegevens dan nu gevraagd kunnen worden op het formulier.

Het formulier is echter een Europese standaard en daarom zal het Verbond dit punt onder de aandacht gaan brengen bij Insurance Europe. Tsja, het zal een tijdsbeeld zijn dat ook aanrijdingsschades niet meer veilig kunnen worden afgewikkeld. Daarbij zal een rol spelen dat de verzekeraar de schadebehandeling overneemt en een tegenpartij een ander standpunt verwacht van de betrokkene zelf. Rol en positie van verzekeraar en verzekerde verdienen zeker meer aandacht, vooral door aan te geven dat een verzekeraar het algemeen geldende aansprakelijkheidsrecht in diens oordeel betrekt.