Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

Minister Koolmees van SZW heeft op 11 november jl. de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De geluiden zijn positief, maar er zijn zeker verbeterpunten.

Het doel van de Wvp was het voor premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten mogelijk te maken om met het opgebouwde pensioenkapitaal ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend door te beleggen. Achterliggende gedachte was dat doorbeleggen naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat oplevert en deelnemers minder afhankelijk zijn van de rentestand op één datum.

 

Met de invoering van de Wvp op 1 september 2016 kregen de deelnemers de mogelijkheid om te kiezen tussen een variabele uitkering met doorbeleggen na pensioendatum of een vaste uitkering zonder doorbeleggen.

 

De voornaamste conclusie van de evaluatie is dat de hoofddoelstelling van de Wvp, het geven van een keuze voor een variabele uitkering, is gerealiseerd. Vooralsnog kiezen de meeste deelnemers nog voor een vaste uitkering (95% in 2018). Als reden hiervoor komt naar voren de behoefte aan zekerheid over het inkomen en het niet bewust maken van een keuze, waardoor de deelnemers voor de standaardoptie (vaste uitkering) ‘kiezen’.

 

Belangrijk onderdeel van de evaluatie is een overzicht van de verbeterpunten van de Wvp.

 

De grote diversiteit aan - en de complexiteit van pensioenproducten maakt het voor de deelnemers lastig de verschillende pensioenproducten te vergelijken en een weloverwogen passende keuze te maken. Door het verbeteren en uniformeren van de informatievoorziening kan de vergelijkbaarheid van de pensioenproducten worden vergroot en zal de complexiteit voor de deelnemers afnemen, waardoor ze beter in staat zijn passende keuzes te maken.

 

De minister vindt het belangrijk dat initiatieven uit de sector voldoende bijdragen aan complexiteitsreductie en het beter mogelijk maken voor deelnemers om producten te vergelijken. Verbeteringen moeten door alle aanbieders van Wvp-producten worden overgenomen. In eerste instantie is de sector zelf verantwoordelijk voor het concreet aandragen en vormgeven van de verbeteringen. De Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de PPI’s is gevraagd om gezamenlijk tot verbeteringen te komen. Waar mogelijk kunnen verbeteringen wettelijk worden verankerd, bijvoorbeeld via het standaardmodel. Mocht de sector er onvoldoende in slagen de vergelijkbaarheid van pensioenproducten te verbeteren en de complexiteit terug te dringen, dan zal worden ingegrepen.

 

Begin 2020 zal de minister beide Kamers over de voortgang informeren.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships