Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

Minister Koolmees van SZW heeft op 11 november jl. de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De geluiden zijn positief, maar er zijn zeker verbeterpunten.
Het doel van de Wvp was het voor premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten mogelijk te maken om met het opgebouwde pensioenkapitaal ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend ...