Evaluatierapport productontwikkelingsproces

De Minister van Financiën biedt de Tweede Kamer het evaluatierapport aan over het productontwikkelingsproces.

In een brief aan de Tweede Kamer informeert de Minister van Financiën de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het evaluatierapport productontwikkelingsproces. In de periode van 2005 en 2010 was door de AFM geconstateerd dat dit niet goed geregeld was bij verschillende productaanbieders. De invoering van dit verplichte proces heeft geleid tot veranderingen in de bedrijfsvoering van aanbieders. Ook worden er minder verschillende typen financiële producten aangeboden, zijn ze eenvoudiger geworden en meer gestandaardiseerd. Volgens de onderzoekers is er vooral nog meer aandacht nodig voor gevolmachtigden, kredietverleners, serviceproviders en beheerders. Het rapport geeft geen aanleiding voor aanpassing bestaande wetgeving. 

Het is inmiddels eigenlijk bijna hilarisch dat onderzoekers steeds met dezelfde sectoren komen. Niet zozeer omdat die sectoren het echt niet op orde hebben, maar veeleer omdat de onderzoekers toch maar moeite lijken te hebben de dynamiek in die sectoren en hun bewezen toegevoegde waarde goed te begrijpen. Zeker in de volmachtmarkt is dat het geval. Dat zegt dus vaak meer over de onderzoekers dan over die sectoren zelf.  Jammer is ook dat er geen oog is voor de toch geconstateerde evidente nadelen dat er veel minder ruimte kennelijk is voor beter maatwerk dan standaardproducten.