Evaluatierapporten eigenwoningregeling gepubliceerd

Veel partijen die betrokken zijn bij hypothecaire kredieten en de woningmarkt in brede zin, vragen zich al langer af in hoeverre de eigenwoningregeling, zoals hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait, doeltreffende maatregelen zijn om het eigenwoningbezit te bevorderen. Ook is er steeds meer discussie over de complexiteit van alle fiscale regels omtrent de eigen woning. In een voortzetting van de Algemene Financiële Beschouwingen heeft staatssecretaris Snel van Financiën daarom op 12 december 2017 aan de Eerste Kamer toegezegd deze regeling te zullen evalueren. Twee jaar later, op 13 december 2019, zijn de rapporten gepresenteerd en geeft het kabinet haar reactie op deze evaluaties.
De toezegging die de staatssecretaris in december 2017 deed, was om de eigenwoningregeling op twee punten te evalueren:  In hoeverre is de eigenwoningregeling ...