Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Financiële dienstverlener mag advies verplicht stellen

De volgende casus gaat over een hypotheekadvies, maar treft alle adviezen rond complexe producten. Daarmee is de uitspraak van het Kifid van belang voor alle Wft-adviseurs.

Een klant heeft sinds 30 maart 2000 een beleggingshypotheek: een aflossingsvrije lening met een beleggingsverzekering. In oktober 2016 besluit de klant dat hij zijn beleggingsverzekering wil afkopen en het saldo te gebruiken ter verlaging van zijn hypothecaire lening.

De bank geeft aan dat de klant dit moet regelen via een adviseur, maar de klant is zelf gecertificeerd hypotheekadviseur en wil het direct zelf regelen. De bank weigert en de klant dient een klacht in bij het Kifid.

Argumenten bank
De bank stelt dat er sprake is van een complex product (een hypothecaire geldlening en een beleggingsverzekering) conform de Wft. Het afkopen van een beleggingsverzekering en de waarde van de beleggingsverzekering vervolgens in mindering op de uitstaande hypotheeksom brengen is te zien als een ingrijpende wijziging van deze geldlening. Er kunnen (fiscale) gevolgen aan verbonden zijn die van invloed kunnen zijn van de geldlening. De bank stelt dat de adviesregel van toepassing moet zijn (conform art 4:23 Wft). De adviesregel stelt dat een financiële dienstverlener een passend en verantwoord advies moet geven, op basis van een uitgebreide inventarisatie en analyse van de klantgegevens.

De bank wil in het kader van haar zorgplicht standaard dat een adviseur wordt ingeschakeld voor dergelijke wijzigingen. 

Argument klant
De klant is gezwicht voor de eis van de bank en heeft een adviseur ingeschakeld, die hem € 500 in rekening heeft gebracht voor zijn werkzaamheden. De klant vordert dit bedrag van de bank, omdat hij de redenering van de bank niet volgt. Hij is zelf hypotheekadviseur en is zelfs door diezelfde bank ooit als hypotheekadviseur aangesteld. Hij beschikte over alle bijbehorende diploma’s, waardoor hij alle klanten van de Bank mocht adviseren. Het is niet redelijk dat hij dan voor het verwerken van een mutatie in zijn eigen hypotheek naar een tussenpersoon wordt verwezen. 

Beoordeling Kifid
Het Kifid stelt de bank in het gelijk. Ze vinden het redelijk dat een bank in het kader van haar zorgplicht eist dat er voor dergelijke impactvolle wijzigingen in een complex product advies moet worden ingewonnen. Het feit dat de klant in dit geval zelf hypotheekadviseur was, verandert daar niets aan, volgens het Kifid. De bank heeft nu eenmaal de bevoegdheid om voor dergelijke wijzigingen een onafhankelijk adviseur verplicht te stellen. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships