Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Financiële positie Nederlandse pensioenfondsen verder verslechterd

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2019 verder verslechterd. Dat blijkt uit het statistisch nieuwsbericht van De Nederlandsche Bank van 22 oktober 2019.

Vooral door de daling van de rentes op de financiële markten stegen de verplichtingen met € 125 miljard tot € 1.588 miljard. Ook het vermogen van de pensioenfondsen nam toe met € 70 miljard tot € 1.558 miljard, mede als gevolg van de gedaalde rente en de gestegen aandelen- en wisselkoersen. Hiermee daalde de dekkingsgraad van 102,7% eind juni 2019 naar 98,1% eind september 2019.

 

De beleidsdekkingsgraad, zijnde de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gaf een ook een daling van nagenoeg 3% te zien, van 106,0% naar 103,1%.
Of dit ook kortingen tot gevolg zal hebben is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2019 en de zogenoemde MVEV-maatregel.

 

De MVEV-maatregel houdt in dat als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds op de vijf opvolgende vaststellingsmomenten (gemeten vanaf 31-12-2014) steeds ligt onder het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) en op dat laatste moment ook de niet-gemiddelde dekkingsgraad onder het MVEV ligt, moet dat pensioenfonds binnen
6 maanden na 31 december 2019 veelal overgaan tot, al dan niet gespreide, korting.

 

De wettelijk vereiste minimale beleidsdekkingsgraad bedraagt 104,2%. Voor ruim 12 miljoen deelnemers of 63% van alle deelnemers (inclusief gewezen deelnemers en gepensioneerden) aan een pensioenregeling aangesloten bij 70 pensioenfondsen ligt de beleidsdekkingsgraad onder het wettelijk minimum; 56 pensioenfondsen hebben een beleidsdekkingsgraad boven de 104,2%, maar lager dan 110% en daarom onvoldoende om te kunnen indexeren. niet toereikend is voor (gedeeltelijke) indexatie (<110%); 78 pensioenfondsen hebben een beleidsdekkingsgraad boven de 110% en kunnen dus wel (gedeeltelijk) indexeren.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships