Financiële sector en klimaatakkoord

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders committeren zich aan de klimaat doelen van het kabinet.

 

Daartoe is op 10 juli 2019 het commitment ondertekend dat uiteindelijk moet leiden tot het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% ten opzichte van 1990 op een kosteneffectieve wijze.

De ondertekenende partijen verbinden zich in overeenstemming met hun rol in de financiële keten, hun verantwoordelijkheid en hun capaciteit aan een aantal te nemen acties, die in bijgevoegd commitment zijn omschreven en met name zijn gericht op hun beleggingen en financieringen.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel