Financiële toestand Nederlandse pensioenfondsen verder verslechterd

Als gevolg van een extreme rentedaling en de negatieve ontwikkelingen op de beurzen is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen begin augustus gedaald van 102% naar 98%. Hiermee komen de pensioenfondsen nog meer onder druk te staan.

 

De beleidsdekkingsgraad, of wel het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, is leidend voor kortingen of indexatie van de pensioenen. Deze is vooralsnog gemiddeld 106% en nog net hoger dan het wettelijk vereiste minimum (104,3%), maar kortingen komen steeds meer in zicht, zo blijkt uit de Pensioenthermometer en een nieuwsbericht van Aon (08-08-2019).

Pensioenfondsen die aan het van 2019 al vijf jaar in onderdekking verkeren en een dekkingsgraad onder de 100% hebben, moeten hun pensioenen gaan afstempelen om weer op 100% te ...