Financiële toestand Nederlandse pensioenfondsen verder verslechterd

Als gevolg van een extreme rentedaling en de negatieve ontwikkelingen op de beurzen is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen begin augustus gedaald van 102% naar 98%. Hiermee komen de pensioenfondsen nog meer onder druk te staan.

 

De beleidsdekkingsgraad, of wel het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, is leidend voor kortingen of indexatie van de pensioenen. Deze is vooralsnog gemiddeld 106% en nog net hoger dan het wettelijk vereiste minimum (104,3%), maar kortingen komen steeds meer in zicht, zo blijkt uit de Pensioenthermometer en een nieuwsbericht van Aon (08-08-2019).

 

Pensioenfondsen die aan het van 2019 al vijf jaar in onderdekking verkeren en een dekkingsgraad onder de 100% hebben, moeten hun pensioenen gaan afstempelen om weer op 100% te komen.

 

Bovendien kan het risico op onvoldoende herstelvermogen volgend jaar al tot kortingen kan leiden, als gevolg van de nieuwe parameters van de Commissie Dijsselbloem en de huidige lage dekkingsgraden.

 

Een groot aantal fondsen heeft een beleidsdekkingsgraad onder het wettelijk minimum. De beleidsdekkingsgraad zal bovendien de komende maanden verder teruglopen, vanwege het feit dat de hogere dekkingsgraden uit de tweede helft van 2018 niet meer in de berekening van het 12-maands gemiddelde worden betrokken. Ook gedaalde dekkingsgraad (gemiddeld 98%) doet een duid in het zakje.

De kans dat kortingen aan het eind van 2019 en 2020 zonder politiek ingrijpen moeten plaatsvinden,

Is nog steeds aanwezig.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel