Flinke stijging AOW-uitkering pleister op de wonde

In verschillende dagbladen is op 17 oktober jl. een bericht verschenen dat de AOW-uitkering in 2020 flink zal stijgen. Dit kan de pijn van de dreigende pensioenkortingen mogelijk verzachten.

Uit berekeningen van ABN AMRO is gebleken dat de AOW-uitkering in vergelijking met eind 2018 per 1 juli 2020 zo’n 8,3% hoger zal zijn. De stijging vloeit voort uit gunstige samenloop van omstandigheden.

 

  1. Als gevolg van de koppeling van de AOW-uitkering aan het minimumloon, stijgt de AOW-uitkering bij een stijging van het minimumloon. Die stijging wordt mede bepaald door de ontwikkeling van de cao-lonen. Door de gunstige economische ontwikkelingen zijn de cao-lonen sterker gestegen, zodat per saldo de AOW-uitkering met 2,4% stijgt in de eerste helft van 2020 en naar verwachting nog eens met ruim 1 % per 1 juli 2020
  2. Aangezien het nog steeds goed gaat met de economie vindt het kabinet het belangrijk dat ook burgers hiervan meeprofiteren. Daarom zijn extra maatregelen aangekondigd, die de koopkracht van vooral voor de lagere inkomensgroepen, waaronder AOW’ers, zullen verbeteren 

De vooruitzichten voor de aanvullende pensioenen zijn niet zo best. Voor de grote pensioenfondsen liggen kortingen op de loer. Dat de AOW-uitkering extra stijgt is vooral voor AOW-gerechtigden met een relatief klein pensioen goed nieuws.

 

Aangezien de AOW-uitkering het grootste deel van het totale pensioen (aanvullend pensioen + AOW) omvat, kan de stijging van de AOW-uitkering het verlies aan aanvullend pensioen geheel of gedeeltelijk compenseren. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat deze gepensioneerden erop vooruit gaan.