Flitscongres Partnerpensioen

Op vrijdag 1 februari 2019 vond op de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) het jaarlijkse Flitscongres plaats.  Het congres dat werd georganiseerd door Aegon in samenwerking met de VU stond dit keer in het teken van het Partnerpensioen.

Uit onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van Aegon werd uitgevoerd en als input voor het congres diende, kwam naar voren dat er veel onduidelijkheid over het partnerpensioen bestaat.

Daarvoor zijn verschillende redenen aan te geven, zoals:

 

  1. het woord partnerpensioen roept veel associaties op die weliswaar met pensioen te maken hebben, maar slechts één op de drie werknemers met een partner associeert het partnerpensioen met overlijden.
  2. de pensioenregeling zelf is ook een belangrijke bron van onduidelijkheid. Een derde weet niet of zijn of haar pensioenregeling een partnerpensioen heeft. Dat komt mede doordat het partnerbegrip per regeling kan verschillen. Wie in de ene regeling als partner kwalificeert hoeft dat niet per definitie ook in een andere regeling te zijn.
  3. Het besef dat er een partnerpensioen bestaat, wil nog niet zeggen dat men ook weet dat men in aanmerking komt voor een uitkering, laat staan of sprake is van een partnerpensioen op opbouwbasis dan wel op risicobasis en hoe hoog de uitkering uiteindelijk is.
  4. De gevolgen van het wijzigen van dienstbetrekking voor het partnerpensioen blijken vaak onbekend te zijn.

 

Ofschoon de onwetendheid over het partnerpensioen in alle geledingen van de samenleving vertegenwoordigd is, zijn jongeren, laagopgeleiden en mensen die zich financieel kwetsbaar wanen als één van beide partners komt te overlijden. Dat baart veel zorgen, want juist de meest kwetsbare groep is het minst geïnformeerd.

 

Als algemene conclusie komt naar voren dat het wenselijk is om de regeling voor het partnerpensioen eenvoudig te houden, waarbij het voor jong of oud en hoog of laag opgeleid duidelijk is wat men kan verwachten. Dit zou als zodanig ook in het pensioenakkoord nadrukkelijk aan bod moet komen.