FNV pleit voor hogere AOW-uitkering

Volgens de FNV hoeven pensioenen niet gekort te worden, maar mocht het toch zover komen, dan pleit de FNV voor een verhoging van de AOW-uitkeringen, zodat de koopkracht van de huidige en toekomstige gepensioneerden op peil blijft.

Hoewel de verdere uitwerking van het pensioenakkoord en het systeem van kortingsregels pas nu van start gaat, zijn in de media verschillende berichten verschenen over de financiële toestand van de pensioenfondsen en de reële kans op kortingen. Voorbarig, vindt FNV-topman Elzinga, omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen.

 

Zolang het huidige stelsel aanstuurt op afstempelen van de pensioenen zou de regering de verantwoordelijkheid moeten nemen en de koopkracht van de gepensioneerden op peil moeten houden. Het verhogen van de AOW-uitkering zou dan een goede optie zijn, temeer daar de AOW de laatste jaren aan koopkracht heeft ingeboet.

 

Een hogere AOW-uitkering is goed voor iedereen, jong of oud, en ook voor de pensioenfondsen. Voor laatstgenoemden stijgt het aandeel van de AOW in de totale oudedagsvoorziening. Het geld dat nodig is voor de verhoging van de AOW-uitkering kan (nagenoeg) zonder rente worden aangetrokken.

 

De werkgeversorganisaties zien niets in een extra verhoging van de AOW. Zij vinden dat de eventuele verlagingen van het pensioen bij sommige pensioenfondsen niet met algemene middelen gecompenseerd moet worden. Bovendien zijn er ook pensioenfondsen die er wel goed voorstaan en hun pensioenen zelfs kunnen indexeren, zo blijkt uit een bericht VNO-NCW in de Volkskrant. Bovendien mogen pensioenfondsen de korting, die op gemiddeld 10 procent wordt geschat, uitsmeren over tien jaar. Met andere woorden, een verlaging in 2020 van gemiddeld 1%.